top of page

LANBRUG

Fruenshøj

Bangsgård & Fruenshøj I/S

Fruenshøj
Bangsgård & Fruenshøj I/S

Fruenshøj er en gård hvor der idag høre ialt 140 Ha jord til, gården ejes af Bent-Ole Rasmussen og har været i dennes eje side 2003. Der er tilkøbt jord til i 2016 og 2021.
Fra 2003 til 2011, blev Fruenshøj, Bangsgård og Skovly jordre drevet i et uformelt samarbede mellem far og 2 sønner. I forbindelse med et generations skifte på Bangsgård blev Bangsgård & Fruenshøj I/S etableret i 2011, som er en sammen slutning af de ovenstående gårdre og drives idag af de to sønner Bent-Ole Rasmussen og Bjarne Rasmussen
Der drives ialt 359 ha ager.

Fruenshøj:
Er på 140,0 ha, dyrkbar jord 128 ha ejes af Bent-Ole Rasmussen

Bangsgård: 

Er på 82,4 ha. jord dyrkbar 77,2 ha ejes af Bjarne Rasmussen

Skovly:

Er på 18,6 ha jord, dyrkbar 17,8 ha ejes af Bjarne Rasmussen

Oven i kommer div. forpagtet jord i området omkring gårdene.

Gårdrene, drives udelukkende med planteavl. Normalt dyrkes der på jordene: Rødsvingel, alm.rajgræs, vinterraps, vinterhvede, vårbyg.

bottom of page